Slide درخواست دموی نرم افزار گزارش گیری از عملکرد نگهبانان گزارش گیری از عملکرد نگهبانان گزارشات سیستم پاسبان

 

چرا به گزارشات مدیریتی نیاز داریم؟

یکی از مسائل پیش روی مدیران در بحث نظارت بر نیروهای گشت و نگهبانی، نبود گزارشات مستند و تحلیلی از عملکرد نگهبانان می‌باشد. نرم افزار پاسبان با ثبت اطلاعات متنوع و دقیق از روند گشت زنی نگهبانان، گزارشات مورد نیاز هر مدیر را ارائه میدهد. چنانچه در مجوعه ای گزارش خاصی مورد نیاز مدیران باشد، نرم افزار پاسبان قابلیت ایجاد گزارشات درخواستی را دارد.گزارشات در نهایت به مدیران سازمان‌ها این امکان را می‌دهند که تصمیمات خود را با استناد به گزارشات دقیق اتخاذ نمایند و قادر باشند بصورت لحظه ای عملکرد نیروهای گشت را پایش نمایند. سازمان ها به سیستم گشت و نگهبانی نیاز دارند زیرا با کمک سیستم گشت و نگهبانی قادر خواهند بود علاوه بر شیفت بندی و نظارت دقیق بر عملکرد نگهبانان گزارشات مختلفی نیز از نحوه انجام کار نیز در دست داشته باشند

برخی از گزارشات مدیریتی نرم افزار پاسبان

چند گزارش مدیریتی که اطلاعات مورد نیاز مدیران برای نظارت بر نیروهای نکهبانی را در اختیارشان قرار می دهد.

به منظور مشاهده هر تصویر روی آن کلیک نمایید.

بررسی گزارشات نرم افزار پاسبان

گزارش بازرسی ایستگاه

گزارش بازرسی ایستگاه ها

در این گزارش مدیریت از انجام وظایف گشت زنی نگهبانان مطمئن می‌شود. مدیران بخش حراست با اتکاء به اطلاعات دقیق ثبت شده می‌توانند از امنیت مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

گزارش بازرسی ایستگاه ها شامل بخش‌های زیر می‌باشد:

    • نام کامل نگهبان
    • تاریخ و ساعت دقیق زمان ثبت گشت زنی
    • مشخصات ایستگاه 
    • توضیحات (درصورت درخواست مدیریت نگهبان موظف به ثبت توضیحات تکمیلی است.)